აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) წარმოგიდგენთ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარის ელექტრონულ ვერსიას