იურიდიული კომპანია FLS-ის დამფუძნებელი პარტნიორი, ლაშა ცერცვაძე "მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონპროექტის საფუძველზე შექმნილი სალექციო კურსის თანაავტორია