ტრენინგი თემაზე “ხელმძღვანელთა მოვალეობები, დერივაციული სარჩელი და გამჭოლი პასუხისმგებლობა კომპანიის მართვის პროცესში”