ადმინისტრაციული სამართალი

იურიდიული კომპანია FLS full legal service -ის იურისტები გაგიწევენ დახმარებას ადმინისტრაციული სამართალწარმოებისას თქვენთვის კანონით განსაზღვრული თითოეული უფლების მოპოვებაში,დაცვასა და რეალიზებაში. ჩვენ გთავაზობთ კვალიფიციურ იურიდიულ და წარმომადგენლობითი სახის მომსახურებას  ( მათ შორის მარტივი, ფორმალური, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებისას) ადმინისტრაციული სამართლის ფარგლებში რეგულირებულ საკითხებზე, კლიენტის კანონით დადგენილი  უფლების მოპოვების მიზნით ადმინისტრაციულ ორგანოში შესაბამისი  განცხადების შეტანას, ადმინისტრაცული საჩივრის წარდგინებას, ასევე  ადმინისტრაციული ხელშეკრულების  დადებასთან ან შეცვლასთან დაკავშირებული სამართლებრივი დახმარებისა და მომსახურების გაწევას.