ბიზნეს სამართალი

იურიდიული კომპანია FLS full legal service -ის კვალიფიციური იურისტები გაგიწევენ კონსულტაციას  ბიზნესის სწორად და მომგებიანად წარმართვის, მარეგულირებული მოთხოვნების დაცვის, ხარჯების გათვალისწინებისა და ინვესტიციების ღირებულების გაზრდის სფეროსთან დაკავშირებით. ჩვენ დაგეხმარებით  ეფექტური სტრატეგიისა და ტაქტიკის შემუშავებაში, აგრეთვე ეფექტური  ორგანიზაციული სტრუქტურის, სტანდარტების და პროცედურების შემუშავების, შიდა კონტროლის სისტების ჩამოყალიბებასა და  დანერგვაში.