ფასიანი ქაღალდები

იურიდიული კომპანია FLS full legal service გთავაზობთ ფასიანი ქაღალდებთან დაკავშირებული საკითხების მართვას,  ჩვენ გაგიწევთ კინსულტაციებს სხვადასხვა სახის ფასიანი ქაღალდების გამოშვების, შეძენის, კაპიტალის გაზრდის, ფასიანი ქაღალდების განთავსების პროცესთან დაკავშირებით, აგრეთვე აქციებით, ობლიგაციებით, სახაზინო ვალდებულებებით ოპერაციების განხორციელების სამართლებრივ და საგადასახადო საკითხებზე. ჩვენ დაგეხმარებით ფასიანი ქაღალდების პირველადი განთავსებაში,  ფასიანი ქაღალდების მართვისაგან გამომდინარე დავების მოგვარებაში.