პრობლემური აქტივების მართვა

იურიდიული კომპანია FLS full legal service -ის კვალიფიციური იურისტები გაგიწევთ კონსულტაციას პრობლემური აქტივების მართვასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვანხორციელებთ  პრობლემური აქტივების ამომწურავ ანალიზს სამართლებრივი მდგომარეობის ჭრილში, აგრეთვე  დაგეხმარებით პრობლემური არტივების მართვის ეფექტური სტრატეგიის შემუშავებაში, რამდენადაც ჩვენი ყოველი ქმედება მიმართულია კლიენტების კეთილდღეობისა და წარმატებისაკენ.