საგადასახადო სამართალი

იურიდიული კომპანია FLS full legal service -ის იურისტთა გუნდი გაგიწევთ კონსულტაციებს ზოგად საგადასახადო სამართლის სფეროში, საგადასახადო და საბაჟო რეჟიმის სწორად არჩევასა და გაფორმებაში. ჩვენს მომსახურების სფეროში შედის  კლიენტის სახელით საგადასახადო ორგანოებთან ურთიერთობა,  საგადასახადო  სამართალდარღვევის საქმეზე საგადასახადო ორგანოს მიერ  მიღებული გადაწყვეტილებების  გასაჩივრება, აგრეთვე წარმომადგენლობა სახელმწიფო და სასამართლო ინსტანციებში ისეთ საკითხებზე, როგორიცა აჯარიმის დაკისრება,  გადასახადის დარიცხვა და სხვა,  აგრეთვე წარმომადგენლობა მესამე პირებთან. ჩვენ დაგეხმარებით  დოკუმენტებისა და ბუღალტრული  საქმისწარმოების სისტების გაუმჯობესებაში,შედგენასა და ჩამოყალიბებაში, სახელშეკრულებო მოლაპარაკებებში, კონრაქტის გაფორმებაში და მსგავსი სახის მომსახურებებში.