საკორპორაციო სამართალი

იურიდიული კომპანია FLS full legal service -ის იურისტთა გუნდი  გაგიწევთ საკორპორაციოსამართლებრივ იურიდიულ  მომსახურებას, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხს, როგორიცაა  საკონტროლო პაკეტის ყიდვა-გაყიდვა, კომპანიის შერწყმა, შეერთება, დაუფლება, საერთაშორისო და  ადგლობრივ კომპანიათა რეორგანიზაცია,  ხელსაყრელი პარტნიორები, აგრეთვე წარმომადგენლობა საკორპორაციო სამართლის მიმართულებით.  ჩვენი კომპანია დაგეხმარებათ კომპანიის შექმნასა და მის დაფუძნებაში თქვენთვის სასურველი ფორმის შესაბამისად, ჩვენ გთავაზობთ სამეწარმეო სუბიექტების პირველად რეგისტრაციას, რეგისტრაციაში ცვლილებების, რეორგანიზაციის პროცესის წარმოებას. ჩვენ გაგიწევთ სათანადო კონსულტაციებს თქვენს  მიერ შერჩეულ ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ფორმასთან მიმართებით, ასევე კომპანიის კორპორატიულ სტრუქტურირებაში.  ჩვენ დაგეხმარებით  ცალკეული საქმიანობისათვის აუცილებელი ლიცენზიებისა და ნებართვების მიღებაში, საგადასახადო და საწარმოო დავების დროს თქვენი ინეტერესების დაცვაში, იურიდიული პირის ლიკვიდაციაში.