შერწყმა & დაუფლება

იურიდიული კომპანია FLS full legal service -ის იურისტთა გუნდი  დაგეხმარებათ თქვენი და კომპანიის მიზნების განსაზღვრაში, სტრატეგიული შესაძლებლობების და ფინანსური შესაძლებლობების შეფასებაში, კომპანიის ღირებულების განსაზღვრაში,  კომპანიის მომზადებაში ყიდვის, გაყიდვის, შერწყმის, გაერთიანებისა და გაყოფისათვის, შერწყმის გაერთიანებისა და გაყოფის მართვაში აგრეთვე  ახლად შექმნილი კომპანიის სტრუქტურის და მართვის სისტემები უზრუნველყოფაში (აგრეთვე გაერთიანების ან გაყოფის შედეგად წარმოქმილ ახალ კომპანიებთან მიმართებითაც).