შრომის სამართალი

იურიდიული კომპანია FLS full legal service -ის იურისტთა გუნდი  დაგეხმარებათ  შრომით ხელშეკრულების მომზადებასა და  შედგენაში, გაგიწევთ კონსულტაციას  შრომის სამართალთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით,  აგრეთვე დაგეხმარებათ შრომით ურთერთობის წარმოშობასთან, შეცვლასთან, შეჩერებასთან  და შეყვეტასტან დაკავშირებულ საკითხების მოგვარებაში. იურიდიული  კომპანია FLS full legal service-ის იურისტთა გუნდი უზრუნველყობს კლიენტების ინტერესების მაქსიმალურად დაცვას, ასევე  შრომითი ურთიერთობიდან  წარმოქმნილ დავებში წარმომადგენლობას სასამართლოში, დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის  კანონიერი ინეტერესების დაცვას, ხელშეკრულების ან შრომითი პირობების დარღვევით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების უზრუნველყოფისას კლიენტის ინტერესების დაცვას .ჩვენ დაგეხმარებით სამსახურში აღდგენის, კომპენსაციის, განაცდურის ანაზღაურების ან თქვენთვის სასურველი სხვა სამართლებრივი შედეგის მიღწევაში.