უფროსი იურისტი

დავით დოლბაძე

უფროსი იურისტი

დავით დოლბაძე

უფროსი იურისტი

დავით დოლბაძე

განათლება:

დავით დოლბაძე ფლობს სამართლის ბაკალავრისა და სამართლის მაგისტრის ხარისხს

2016 წლიდან არის აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის დოქტორანტი.

სამუშაო გამოცდილება:

2016 წლიდან არის ლიცენზირებული ადვოკატი სისხლის სამართლის და სამოქალაქო სამართის მიმართულებით

2019 წლიდან Edwards Mediation Academy - ის  სერტიფიცირებული საერთაშორისო მედიატორია

სხვადასვა დროს მშაობდა, კორპორატიული იურისტისა და მთავარი იურიდიული მრჩეველის პოზიციაზე სხვადასვხა კომპანიებში 

დავითი ჩვენ იუდიულ ფირმას 2019 წელს შემოურთდა, მისი მუშაობის ძირითადი სფეროა კომპანიის მომსახურებით მოსარგებლე კომპანიებისა თუ ფიზიკური პირების სრული სამართლებრივი მხარდაჭერა მათ ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლებრივ საკითხებზე, კომინიკაცია გამომძიებელთან, პროკურორთან , სასამართლოსთან, აღნიშნულ ორგანოებთან კლიენტების ინტერესბის წარმოდგენა და ა.შ. 

სამშაო ენები: ქართული, ინგლისური , რუსული 

სოციალური ქსელები

დავით დოლბაძე