ჩვენი გუნდი

ლევან ჯანაშია

ასისტენტ პროფესორი , მმართველი პარტნიორი,

ლუკა ბახტაძე

ფინანსური მენეჯერი

ლაშა ცერცვაძე , სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, LLM, MLB

დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი

დავით დოლბაძე

უფროსი იურისტი

თამარ ქობლიანიძე

უმცროსი იურისტი

გიორგი ომიაძე

უმცროსი იურისტი